Biztosítás

Ikon

Kedvezményezett megjelölése 686.59 KB 174 downloads

...
Ikon

UNION Adatkezelési tájékoztatója 202.44 KB 179 downloads

...
Ikon

Segédlet 60.42 KB 249 downloads

...
Ikon

Adatlap 383.85 KB 358 downloads

...

2023. december 1-én a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete szerződést módosított az UNION Biztosító ZRt.-vel annak érdekében, hogy a tagjai részére továbbra is rendkívül kedvező biztosítási lehetőséget tudjon nyújtani a baleset- és életbiztosítási szolgáltatásokhoz.

Hiszen: Téged is bármikor, bárhol érhet baleset!

Ezért: A biztosítási védelem kiterjed a munkaidőre, illetve azon kívül is, a nap 24 órájára, és a világ összes országára!

A módosított szerződés alapján ez egy olyan biztosítási csomag, amely akár több mint tíz szolgáltatást nyújt tagjainak a balesetből származó sérülés, vagy annál súlyosabb egészségkárosodás után, ezen kívül halál esetére is.

A biztosítási védelem a regisztrálás után azonnal indul, kivéve a betegségi kockázatoknál egy hónap, a kritikus betegségek esetén pedig kettő hónap a várokozási idő.

A belépőnek „csak” be kell lépni, más dolga nincs, hiszen utána mindent a PVDSz „intéz”!

Belépési feltételek:
Elengedhetetlenül szükséges a PVDSz tagsági viszony megléte.
Belépési életkor: 18 év és 75 év között.
Kivételt képez a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülök köre, ugyanis az ilyen ellátásban részesülők életkortól függően sem létesíthetnek tagsági viszonyt, a magas kockázatviselés miatt.
További kedvezmény, hogy a szakszervezeti tagok családtagjai – hozzátartozói alapon – is beléphetnek a biztosításba.

Módosított tábláz at itt.Szolgáltatások díja

A belépéshez szükséges nyomtatványok

  • Adatlap,
  • Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
    A szakszervezeti tagdíj legtöbb esetben a munkabérből, míg a biztosítási díj fizetése minden esetben a tag lakossági folyószámlaszámáról kerül levonásra.
  • Kedvezményezett jelölési nyilatkozat.
Fontos a kitöltése abban az esetben is, ha valaki nem szeretne eltérni a törvényes öröklési rendtől, ugyanis halál esetén ennek a nyomtatványnak a hiányában a biztosító addig nem fizeti ki az igényelt szolgáltatásért járó összeget, míg a hagyatéki eljárás le nem zárul.

A nyomtatványokhoz kitöltési útmutató is készült, amely a DokumentumtárNyomtatványok menüpontból letölthető.
   
A fenti nyomtatványokat – kitöltve – a PVDSz központjába kell beküldeni:

1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17

Így nincs sorban állás a folyószámlaszámot vezető baknál, a belépést követően és utána sem, hiszen a teljes ügyintézést a szakszervezet végzi el!

A szolgáltatás igénylése

Igénylőlapot telefonon, e-mailen, a PVDSz-től kell kérni, mivel a biztosítóval kötött szerződés értelmében a szerződő fél a PVDSz, a tag a biztosított.
 
A kitöltött „Igénylőlap”-hoz a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez előírt orvosi igazolást vagy igazolásokat kell csatolni, majd ezt követően kell a dokumentumokat postázni a PVDSz-nek.
 
A kárrendezést szintén a szakszervezet intézi, a tagnak nincs vele dolga!
 
Az igényelt és kifizetett biztosítási összeget a tagnak a biztosító utalja a lakcímére, vagy az általa meghatározott folyószámlaszámra.
 
Ezek az összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek.

További fontos tudnivalók

Az első díjfizetési kötelezettség a belépést (regisztrálást) követő hónap 10-e.

A folyamatos biztosítási díjfizetés érdekében fontos, hogy a megjelölt biztosítási összeg minden hónapban álljon a lakossági folyószámlán rendelkezésre.
 
Amennyiben az adott hónapban valami okból kifolyólag nem történik levonás, úgy a következő hónapban természetesen dupla összegű levonás kerül terhelésre a folyószámlán.
 
A PVDSz és a biztosító által kötött szerződésben foglaltak alapján – három havi díjelmaradás esetén – törölnünk kell a nem fizető tagot a biztosítási nyilvántartásunkból, tehát tessék odafigyelni!
 
 

Szolgáltatásunk

Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

MAKASZ-Tagkártya

SMS

Az érdekvédelem hatékonyabb működéséért! Home A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körű informálása érdekében mobiltelefon „sms” üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklődőket a vasúttársaságnál történő eseményekről, valamint

Telefonszolgáltatás

Az érdekvédelem hatékonyabb működéséért! Home Akarsz a PVDSz több százas hívócsoportján belül INGYEN telefonálni, vagy KEDVEZMÉNYESEN mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen – és még nem vagy tagunk – akkor lépj be

Jogvédelem

Home Jogvédelem A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete kiemelt figyelmet fordít a tagjai jogvédelmére. Tagjainkat és sokszor a nálunk nem tagviszonnyal rendelkező munkavállalókat is teljes körű jogi védelemben részesítjük, ami a munkáltatóval szembeni

Érdekvédelem

Home Szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenysége szilárd elvi alapokon és a magas színvonalú szakmai felkészültségen nyugszik: Az elvi alapokat biztosítja a tagsági álláspontok folyamatos figyelembe vétele, az országos szakszervezeti konföderációhoz fűződő kapcsolatok,